Welcome to PSEEG webpages         PSEEG              The Welsh Flag
Pembrokeshire South East Energy Group

Yn Hyrwyddo Pob Math o Ddulliau Arbed Ynni ac Ynni Adnewyddadwy CynaliadwyCanllaw Arbed Ynni

Beth Am Arbed Ynni. Ac Arbed Arian. Ac Arbed y Blaned!Beth Am Arbed Ynni - Ac Arbed Arian HeddiwYn y tŷ

 • Trowch y thermostat i lawr 1oC – gall eich bil trydan fod hyd at 10% yn llai


 • Defnyddiwch fylbiau golau sy’n arbed ynni –arbed hyd at £60 y flwyddyn


 • Diffoddwch y golau wrth adael ystafell


 • Peidiwch â gadael cyfrifiaduron, setiau teledu, chwaraewyr VCR, DVD & Blu-ray yn y modd segur


 • Cofiwch ferwi digon o ddŵr yn y tegell ar gyfer eich anghenion ar y pryd - gwnewch yn siŵr bod y dŵr yn gorchuddio’r elfen


 • Caewch y llenni pan fo hi’n tywyllu


 • Nid oes angen i’r thermostat silindr dŵr fod yn uwch na 60oC – 65oC


 • Gall dewis cylch golchi 30oC arbed hanner eich costau. Defnyddiwch y cylch ‘cyn golchi’ pan fo angen yn unig. Cofiwch lenwi’r peiriant bob tro


 • Sychwch y dillad yn yr awyr agored pryd bynnag posibl


 • Gall ddefnyddio sosban stemio arbed i chi ddefnyddio cymaint o gylchoedd nwy neu drydan


 • Dadrhewch eich oergelloedd a'ch rhewgelloedd yn gyson


 • Cadwch y rhewgell yn llawn bob amser – mae’n defnyddio ynni yn fwy effeithiol - ond rhaid caniatau i'r aer gylchrhedeg yn ddi-atal


 • Diffoddwch wefrydd y ffôn symudol pan fydd wedi gwefru’n llawn


Y car

 • Gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon o aer yn eich teiars - mae teiars sydd heb ddigon o aer yn creu mwy o wrthiant ac felly rydych yn defnyddio mwy o danwydd y filltir


 • Cofiwch gael gwared ar y pwysau diangen yn eich car


 • Cynnwch yr injan pan fyddwch yn barod i symud – mae’r injan yn cynhesu mor gyflym â phosibl wrth i chi yrru


 • Cofiwch osgoi cyflymu a brecio’n sydyn (ac eithrio mewn argyfwng)


 • Cadwch at y terfyn cyflymder bob amser - nid yn unig y byddwch yn gyrru’n ôl y gyfraith ond mae’n gostwng yr allyriadau CO2 ac yn defnyddio tanwydd yn fwy economaidd.

  Yn ôl yr Adran Drafnidiaeth mae gyrru ar 70 MYA yn defnyddio hyd at 9% yn fwy o danwydd nag ar 60 MYA a hyd at 15% yn fwy nag ar 50 MYA.
  Gall gyrru’n gyson ar 80 MYA ddefnyddio hyd at 25% mwy o danwydd nag ar 70 MYA.Gweithredwch!

 • Gall insiwleiddio’r to ostwng costau gwresogi o hyd at 20%. Mae angen i insiwleiddiad y to fod rhwng 250-300mm.


 • Gellir colli 25% - 33% o’r gwres trwy waliau sydd heb eu hinsiwleiddio’n dda. Mynnwch insiwleiddio’ch waliau ceudod.


 • Gellir colli 20% o’r gwres trwy ffenestr wydro sengl sydd ar gau. Gall gwydro dwbl leihau’r gwres a ollyngir o ffenestri hyd at 50%.


 • Mae angen i ddeunydd insiwleiddio’r tanc dŵr twym fod yn 80mm o drwch o leiaf. Lle posibl gosodwch thermostat ar eich silindr dŵr twym.


 • Rhowch stribedi atal drafft ar eich drysau a'ch ffenestri.


 • Wrth brynu offer edrychwch am label ynni’r EU – ewch am offer gradd A.


 • Gellir ymdrin â waliau sy’n anodd eu trin trwy eu leinio’n sych y tu mewn neu eu rendro y tu allan.


 • Gosodwch thermostat ar reiddiaduron a’u troi i lawr pan na fydd yr ystafell yn cael ei defnyddio.


Gostyngwch Eich ôl Troed Carbon Chi - Ac Arbed y Blaned

Ynni Adnewyddadwy Cynaliadwy

Trawsnewidiwch eich tŷ mewn i orsaf pŵer bychan gyda'r dewisiadau canlynol:
Paneli SolarDwr cynnes cyson trwy'r hâf am ddim
Ffotofoltaigau SolarGwnech y gorau o'r "Feed-in Tariff"


Dewisiadau eraill gan gynnwys
Biomas
     
Pympiau Gwres
Tyrbinau Gwynt
 
Dŵr

Os hoffech ymuno â’n grŵp sy’n hyrwyddo’r syniadau a welwch yma:e-bost: pseeg@hotmail.com
Website: www.pseeg.org.uk
I weld Y Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn y Cartref (HEES Cymru), cliciwch yma


Environment Wales
            
PLANED, Narberth


To see these pages in English, click here

To return to the the home page and main menu, click here